Mission Pays Basque

Outra máis da saga “vamos rirnos dos pailáns”, agora versión gabacha. Ésta onde a colocamos?

2 Likes