Mirade o HANDLE - o robot da Boston Dynamics (inda imos rematar escapando dos terminators igual ca no filme)

A pergunta é: e valerá para ir trabalhar ao terreo?

O video non amosa moita habilidade “manual”, mais a “locomoción” semelha que lhe permitiria subir e baixar as terrazas da Ribeira Sacra. O peso que levanta no video son 45 Kgr (conversion das 100 libras de peso). Outra cousa é cando aparece o de “Endpoint Control”, onde se pode mirar que o final do brazo mantense no mesmo sitio inda que mova o resto do corpo. Este trebelho pode moi ben carregar os cestos na vindima.

1 Like

Terminator não sei, mas como anti-disturbios miro-lhe muito futuro.
Tambem como parceiro sexual :smiley:

A mín tamén me parece que antes que carregar cestos nos Peares estes trebelhos son para uso militar. O que puxen no cabeçalho de escapar dos terminators fora o que realmente pensara.