MAPFRE, o camiño cara alá

CIG-Navantia Ferrol traslada o apoio e solidarizade co colectivo de 22 xubilados/as da antiga Bazán aos que a aseguradora MAPFRE deixou de abonarlle o complemento acordado no expediente de prexubilación do ano 1996. Este complemento supón, nalgúns casos, máis do 50% das pensións que viñan percibindo até o mes de xuño pasado.

Dende a Sección Sindical da CIG explican que MAPFRE, xunto con outras compañías aseguradoras, foron as adxudicatarias dos fondos de pensións de todas as empresas públicas no ano 2003. Dende esa data, os seus fondos de pensións fixéronse cargo do abono dos complementos das pensiónsdos empregados e empregadas das empresas públicas.

“Ante esta falta de pago, a administración do PP (Izar, Navantia, SEPI…), de maneira irresponsábel e incumprindo os expedientes de xubilación acordados no ano 96, actúa con total deixamento, permitindo que este colectivo se vexa afectado por un recorte brutal nas pensións que viñan percibindo”, afirman.

1 Like

O sistema privado de fundos de pensões é maravilhoso…sobre todo pata os administradores dos fundos

Eis como se afunde o sistema privado pinochetista ele sempre tão gabado por administradores de pensões e seus bobos jornalistas (bobo vai na acepção portuguesa de bufão)

2 Likes