Manoel Vello, unha vida á loita das cousas pequenas