Máis facilidades ao persoal médico que vai á privada e menos centros de saúde, opcións da Xunta para frear a protesta sanitaria

1 Like
1 Like