Máis de 1.200 médicos marcharon da Galiza desde 2010 para traballar no estranxeiro

1 Like