Logo de mirar a palestra de Joám Evans Pim na Catalunha, de verdade que para melhorar un barrio non hai nada melhor ca entregar os recursos para che fagan un centro comercial?

Ganhador das eleicioes dos comuneros de Cabral (Vigo) é favoravel ó projecto do centro comercial Porto Cabral. - “o resultado de hoxe supón un auténtico respaldo ao proxecto” - A opción que si se comeza a baralhar dende Eurofund e os apoios de Porto Cabral é tentar que o proxecto sexa declarado “de interese supramunicipal”.

Os recursos dos vicinhos non se poden empregar para criar riqueza doutro xeito? Inda que sejan iniciativas de caracter comercial. Non hai quen poda asumir outra cousa ca entregar eses recursos a unha empresa para que chante… un centro comercial?

“Cada quem na sua leira, que faga o que queira.” :grin: