Letras Galegas 2023. Fernández del Riego

“todos os que sabían escribir en 1936, escribiron sobre o que estaba pasando. Foi de tal envergadura, que só hoxe nos estamos a decatar da magnitude do que ocorreu”

1 Like