Inquerito futuro de Chuza!

Tendo en conta o estado atual da web, creo que podemos falar do futuro, asi que podedes dar a vossa opiniom neste fio.

Possibilidades que temos:

  • Pasar a web a estatica, e converter Chuza nun nodo do fediverso (Mastodon, Matrix ou outro)
  • Manter a web como ate agora
  • Pechar todo (archive.org tem umha copia da web)

0 votantes

1 Like

Imos ver se a gente se anima, mais a opçom classica parece que vai ganhando

Votei a manter a web, inda que penso que o mellor sería intentar federarse dalgún xeito; pero tampouco vexo a forma de diferenciarse de foros.fediverso.gal.

1 Like