Hai máis persoas con endiometrose ca con asma ou diabetes

En Galiza calcúlanse unhas 60000 e 190 millóns no mundo. O 14 de Marzal é o día dista doenza

*

Cal é a orixe da endiometrose? Por que se produce?