Gandería e transportes xa son os maiores emisores de gases de efecto