Galiza on the rocks

“Cando presentamos o documento sobre humidais da Coruña con 400 espazos, era unha ferramenta para a Xunta, mais o que fixo foi publicar no DOG unha serie de zonas húmidas onde non aparecía ningunha das que nomeamos nós”.