Fio dos ganchos políticos

Unha análise visual das estratexias, (boas ou más) que pensan nos partidos para vender a mensaxe.