Fío de monólogos

Os Korunhos - by Quico Cadaval

2 Likes

Sendo estritos non é un monólogo, son diálogos interpretados por unha sóa persoa, máis eu penso que vale.

1 Like