Fio de espías galegos

Podedes ir colando aquí o arsenal de inteligencia com que os galegos temos contribuído á paz mundial. Ou á guerra.

1 Like