Fío da cousinha nossa 2020

1 Like
2 Likes

Primeiro día da campaña electoral…:penguin:

2 Likes

2 Likes

O contrato de concesión licitado este venres inclúe a xestión do servizo público correspondente á nova terminal de autobuses, a xestión e explotación dos locais e servizos complementarios, das zonas comúns da terminal e tamén a explotación publicitaria.

1 Like
1 Like
1 Like
1 Like
1 Like
1 Like
1 Like

Que fermosa estampa de vida social, tão nossa


1 Like
1 Like

Ai! Os airinhos da mar, Lucas


2 Likes

são ladrões certoficados

1 Like

Éche o que têm estes jipis que vão moer o milho nos muinhos: eles são os contaminantes!


https://resultados2020.xunta.gal/resultados/197/galicia/a-coruna/lousame
2 Likes