Fiada do fascismo 2024

https://x.com/manuelrico/status/1784117026698527086

https://x.com/jpurias/status/1784144958024188207

https://x.com/bcarloscarvalho/status/1787066170756956381

70 anos da República

Non aprendestes cousa ningunha?