Fiada das Letras Galegas 2021. Xela Arias

1 Like

Fiada :arrow_down:

2 Likes
1 Like
1 Like

…moitas veces desde a crítica ou a
creación caemos as mulleres nun pretendido
«facer país», facer patria de muller que
particularmente me desespera. E mesmo
as mulleres poden acabar pedíndonos que
fagamos moral, moralexa desde a creación.
Paso. O meu compromiso comigo está en
escribir desde min. E eu son muller, miope
e galega. Só cando esqueza iso deixarei de
ser fiel ó feito das mulleres, das miopes e das
galegas.
http://publicacions.academia.gal/index.php/rag/catalog/book/373
Xela Arias: Muller e literatura

2 Likes

https://t.co/eyoCzFNPut?amp=1

1 Like
1 Like
2 Likes

1 Like
1 Like
1 Like
2 Likes