Eucalipgedom 2022. Sementar, sementarei

Continuar a discussão de Guerra do eucalipto 2021:


Fío con video

2 Likes

«Dejad que los niños se acerquen a mí»: Lectura del santo evangelio según san Marcos 10,13-16

Ence aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos."

1 Like

imagem

1 Like
1 Like

Xa supera as “marcas previstas” para o 2032…

Nós Diario 2 de Abril 2022

1 Like
1 Like

Iates, farlopa e “Fire to the hills”

1 Like
1 Like

Antronte andaba escoitando a Radio Galega, e saltaron dous anuncios seguidos dunha empresa de sementes de eucalipto (se mal non lembro). Coma tantas outras cousas que fai a Xunta, pódese comprobar que a moratoria funciona perfectamente.

2 Likes

En cada incendio perdemos un ou dous centímetros de solo fértil, que xa vemos que cada vez teñen menos profundidade. Pasamos dun solo moi profundo a solos cada vez menos produtivos onde só teremos matogueira, máis adiante solos esqueléticos onde non hai vexetación herbácea e finalmente a perda total

1 Like