Enquisa sobre as universidades galegas. Que mudarias?

Na actualidade existem tres universidades públicas na Galiza. Debido ás insistentes queixas sobre o seu funcionamento atual, aquí vai a miña enquisa:

  • Deixar umha soa e botar a sortes a que quede.
  • Fazer umha por província, quitar a de Compos e que dependam das Deputacións.
  • Privatizar todo e quem queira estudar que o pague do seu peto.
  • As tres anteriores som válidas.

0 eleitor

Podedes propor adicionar novas opcións.

Eu creo que debe haber unha soa, mais repartida por especialidades no territorio, tal como está ou máis. Aeroportos, o mesmo. Se sobran, sacar, mais que sexa un cefaloporto*.

1 Like