Elin Haf: Estamos botando a perder a relación emocional coa lingua