Discusión sobre as categorías da nova web

Primeira proposta:

 • Actualidade
  • Política
 • Lingua
 • Historia
 • Natureza
 • Ciencia
 • Cultura libre
  • Conachan Redux
 • Esportes
  • Futbol
 • Área Técnica
  • Hardware
  • Software
  • Tecnoloxía
 • Comunidade

As subcategorías son opcionais.

De momento non achei un patrón para ‘mudar’ o xeito de organiçar as categorías. Ja lembraredes que tenho esbardalhado sobre elas. Estiven dando unha volta polo chuza.org para ver se podía meter as noticias en poucas categorías. Se alguén pensa qe o que sugiro a continuación fai sentido igual podemos pensar algo. Se non, pois deixámolo como no post inicial (a ‘tradicional’) porque entendo que temos que limitar tempo e esforços.

Galiza
Para as cousas da Gz, por acontecer físicamente na Gz ou interesar á gente da Gz. Todos nos iimos interesar polas cousas da política, da lingua, e decisións que afectan á economía da Gz, ou a natureza.

Arte é Comunidade
As iniciativas ou atividades de iniciativa comunitaria cando non tenhan un contexto que se poda considerar como ‘Galiza’. Aquí metería atividades sociais, música, incluso música comercial cando tenha unha base ou un efeito cidadao, iniciativas como permacultura, as

Mudado o nome da categoría “Cultura Libre” pola de “Cultura e Arte”. Nom tenho tam clara a categoría Galiza. Talvez dentro da categoría “Actualidade”.

Esportes e lazer?
Tecnologia (em vez de Área Técnica)?

Galiza e Portugal estou a usalas dende ha tempo como “Nacional”, e o resto, “Internacional”.