Dique, polas donas de Ferrol

Entre 1874 e 1879, duascentas estibadoras retiraron 245.000 metros cúbicos de terra e pedras que transportaron en 11.600.000 cestos sobre as súas cabezas –58.000 cada unha dela