Como enganar á xente co "formato aforro"

Por un paquete de café - no formato “aforro” de medio kilo - pagas 4,05
euros, 1 euro e pico máis que por dous paquetes que tamén fan medio kilo… No mesmo
comercio, a mesma marca, o mesmo día… Manda carballo!!!

5 Likes

Pódese saber onde foi?

Nun Carrefour, o de Lugo concretamente.

2 Likes

Aforra levar dous , que podes levalo nun.

2 Likes