Como deixar de recibir acoso publicitario? [cas]

Tedes dúas opcións, segundo tiverades relación previa ou non coa organización violenta . A listaxe Robinson, ou reclamar na axencia estatal de protección de datos, iso si, sen dereito a facelo na lingua da colonia.

Pasos a seguir <–

1 Like

Mais isto non funciona co acoso dos partidos políticos e a propaganda electoral, non?