Centro de Estudos Galegos de Asia

Anik Nandi láiase de que o proxecto non contou -ata agora- co apoio da Embaixada española na India nin do Instituto Cervantes, un esquecemento que non entende, ao ser o galego unha lingua oficial no Estado español

1 Like