Castelán desaforado ataca galego requinteiro

Unha vella tiña un can, debaixo da capotiña… :musical_note:

https://twitter.com/Berlustinho/status/890162150488117248

:basketball_player:

1 Like

1 Like

Fío…

1 Like

:basketball_player:

1 Like