Cando o futuro é a pobreza

As conclusións do estudo O estado da pobreza infantil en Galicia non deixan moita marxe para o optimismo. Neste outono, milleiros de nenos e nenas acoden ás aulas cada día na procura dun refuxio e dun xantar quente. Apenas uns poucos serán quen de crebar o teito de cristal da marxinación e aproveitar as oportunidades educativas que lles permitirían compensar as desigualdades económicas e sociais nas que se atopan as súas familias.

3 Likes