Cal é a orixe do teu apelido?

O portal Geneanet, con datos de 8.000 millóns de persoas, permite coñecer a distribución xeográfica dos patronímicos ao longo dos últimos cinco séculos

1 Like

Falla ben, xa volo digo

http://ilg.usc.es/cag/index.jsp

1 Like