Cada vez observamos máis casos de rapaces que se autolesionan