Banco Pastor (Popular) cachado nas patacas. [cas]

A organización estaba a incluir nalgúns créditos hipotecarios, a renuncia a poder arrendar ou vender sen consentimento previo a quen contrataba un préstamo hipotecario con ela. No caso que se comenta, a servidume cos dos Cantóns estendíase ao longo de 38 anos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/10/galicia/1462898328_765571.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Na mesma sentenza, tamen se lle revoga á ex-banca coruñesa a comenencia para o suposto de saldo anticipado da debeda, xa que niste caso pretendían tomar como base de liquidación para o cálculo, o total do ano comercial, é decir, 360 dias, no canto de aplicar os 30 dias que se usan para un pago mensual habitual das cotas.

O afortunado e valente tomador do crédito que tivo a ousadía de litigar en desigual batalla con tan insigne institución, tamén obtivo o dereito ao reintegro dos cartos que tivera que depositar no xulgado antes do xuizo para poder exercer o dereito a discutir o devandito asunto en modo de apelación, xa que até agora era bo tal e como estaba por ter estado sempre que conviñera, dise xeito,

2 Likes

Completada a operación "mala hierba gayega

2 Likes