Asociacións de Consumidores reclaman que as grandes plataformas dixitais