Asociacionismo no tardofranquismo

Por iso considerei impudente que alguén manifestara imprudentemente, no acto de presentación do libro aludido, que os protagonistas daqueles anos non eramos conscientes do alcance do noso labor. Claro que o sabiamos: á Brigada Político-Social vixiabamos decote