Aquí tiñamos como moito o de 10.000 pts. (que metía medo e resultaron ser 60 tristes €.)

2 Likes