Antón Beiras, un cientista galego

Xusto é que agora os que os congresistas aprendan o galego, que é o idioma no que concebín as miñas investigacións

1 Like