Acerca de repetir as mesmas fontes nas ligazóns

Adverténcia: o sistema da web penaliza o uso reiterativo das mesmas ligazóns. Por exemplo, um usuário tem bloqueadas as ligaçons por exceso de uso da fonte: nacional.gal.

O feito de ter este bloqueo anti-spam non deberia ser un problema para a comunidade. De ser asi, facedeno-lo saber.

2 Likes