A tumba de Ulf o víquingue galego poderia ter sido descoberta [ESP]

LA TUMBA DE ULF EL VIKINGO GALLEGO PODRÍA HABER SIDO DESCUBIERTA [ESP]

:slight_smile:

OLLÓ! HAKI HAUN GUSTAMOS DE LOS CABESALLOS Y ENTRADITAS EN GAYEGO, HOYGA! :smiley:

1 Like

CAGHONACONA, leva razão !!!

(¡Putos ghalleghistas!) :grin: :grin:

He dito / edito. :wink:

1 Like

Pois aghora a ver como vai faher a Xunta para botarlhe piche por riba