A represión feminina durante o franquismo

As mulleres, para Vallejo Nágera, movíanse a través do resentimento e tendían á subversión da orde social