A rebaixa de peaxes da Xunta a familias numerosas só atrae ao 2,5% das que