A pensión media de xubilación en Galicia é 200 euros inferior á media estatal