A listaxe de Manolo e Blas [cas]

Entre os obxectivos estaban coa seguinte descrición,

**Xosé Manuel Beiras (“profesor de la Universidad de Santiago, nacionalista radical, posee armas, ha ayudado a terroristas del Grapo, de gran predicamento entre la masa estudiantil”), Alfredo Conde (“escritor y profesor, militante socialista”), Xerardo Estévez (“dirigente socialista de Santiago”), Isaac Díaz Pardo (“director de Cerámicas del Castro y Sargadelos, galleguista radical, ha dado albergue a muchos perseguidos”), Manuel María (“escritor y poeta nacionalista radical, de Monforte”), Pilar García Negro (“profesora de economía, nacionalista radical”), Fernando González Laxe (“profesor de Economía, militante socialista coruñés, candidato al Senado”), Camilo Nogueira (“ingeniero, profesor de Universidad, nacionalista radical”), María Xosé Queizán (“feminista comunista revolucionaria viguesa”) o Manuel Rivas (“periodista, militante del nacionalismo radical”). Posuían armas “Bautista Álvarez, Salvador Fernández Moreda, Anxo Guerreiro o Valentín Paz Andrade”. Merece a pena reproducir outras anotacións coma a de Moncho Valcárcel" (“sacerdote agitador campesino, partidario de la lucha armada, muy peligroso, utiliza las iglesias como depósito de armas y explosivos”), de Xosé Fortes (“excapitán de la UMD, profesor en Pontevedra, comunista peligroso, posee armas en varios depósitos”) Manuel Soto (“ha organizado un verdadero sóviet en el Ayuntamiento, tiene un depósito de armas y explosivos”)…" Claro que había xente a cachón: eté o Xosé Ramón Barreiro, pasa aquí por “galleguista radical”; e o primeiror alcalde coruñés, Domingos Merino do BNG, é tratado de individuo “peligroso”. Mesmo figura Paco Vázquez, **

1 Like

Recintos deportivos de la región… :grinning:

Pensar que igual venhen por ti a levarte para as claudias ten que ser unha tortura :sweat:

E se realmente venhen non che conto

1 Like