A gran lonxevidade dos galegos desconcerta aos científicos

A alta taxa de lonxevidade de Galicia desconcerta aos científicos. Porque está no selecto club da maior esperanza de vida do mundo. Nos países desenvolvidos, segundo datos da OCDE, só Xapón e España alcanzan a cifra dos 83 anos de media de vida. E Galicia vén de entrar nesta élite, cunha esperanza de vida de 83,04 anos, tras subir medio punto (0,42%) no 2014 fronte ao ano 2013 (82,69 anos).

1 Like


1 Like