A Galiza entre as nacións con máis desemprego da Europa e os combustibeis máis caros ( con refinaría de noso) [ gal/ en/ fr/ de]

Informe para consulta <--

Artigo resumido no GC <–

A Galiza é o cuarto territorio cos prezos máis caros da Unión Europea <…

1 Like

O campo galego perdeu un 35% dos seus empregos dende a chegada de Feijoo.

1 Like