A formación da medicina de familia do futuro atranca na escasa planificación do Sergas e na saturación dos centros

1 Like