A falta de persoal e as deficiencias na atención sanitaria reactivan e

1 Like