A fábrica. Como o aluminio alimentou unha xeración na Mariña