A eólica mariña proxectada na Galiza andaría perto do 10% mundial

Habería que ver. Na Galiza apenas hai oco no mar para poñer nada.